HypnoBirthing ©

omdat elke baby een zachte geboorte verdient

Ik wens alle ouders hun “droom geboorte” toe, omdat dit een transformerende menselijke levenservaring is voor zowel baby als ouders. Ik wil graag bijdragen om de zwangerschap zo bewust mogelijk te beleven en toe te werken naar een veilige, soepele en comfortabele geboorte zoals de natuur het bedoeld heeft. Het belang van de zwangerschap en de geboorte mag niet onderschat worden.

Tijdens de 9 maanden van de zwangerschap maakt de baby de grootste groeiperiode in zijn leven door en al die tijd marineert hij in de emotionele innerlijke wereld van de mama. Dan komt hij ter wereld in een omgeving buiten de baarmoeder, waar alles wat hij nodig had 24/7 voor handen was en waar hij nu voor de volle 100% voor aangewezen is op anderen.

Wat betekent een zachte en comfortabele landing in deze wereld?

Hoe mooi zou het zijn als een baby mag landen

 • Op zijn tempo en dat van de mama
 • Zonder onnodige stress of toediening van chemische middelen
 • In een rustige en verwelkomende omgeving, met getemperd licht en geluid
 • Omringd met liefde uit handen van zij die hem 9 maanden lang gedragen en
  gekoesterd hebben
 • Met huid-op-huid contact gedurende een (paar) uur om te wennen aan de
  nieuwe omgeving buiten de baarmoeder, waar alles wat hij nodig had 24/7
  beschikbaar was, en waar hij nu voor de volle 100% aangewezen is op anderen
 • Met een navelstreng die nog mag uitkloppen zodat hij begint aan zijn leven
  buiten de baarmoeder met een maximale hoeveelheid zuurstofrijk bloed
  (ongeveer een derde van zijn bloed zit bij de geboorte nog in de navelstreng/
  placenta)

“My body has given me the greatest gift of my life.”